Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wyposażenie budynku lądowiska dla helikopterów należącego do CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej, w Warszawie w akcesoria i poręcze dla niepełnosprawnych.