Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Nasza firma wyposażyła budynki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.