Specjalistyczny Szpital im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Specjalistyczny Szpital im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w uchwyty oraz poręcze dla niepełnosprawnych.