Wannowo prysznicowe

Poręcz kątowa pozioma, ścienna dł. 750x750mm, wykonana z rurki fi 25, ze stali emaliowanej na biało.
Poręcz kątowa pozioma, ścienna dł. 800x800mm, wykonana z rurki fi 25, ze stali emaliowanej na biało.
Poręcz wannowo prysznicowa, ścienna lewa dł. 600x600x600mm, wykonana z rurki fi 25, ze stali emaliowanej na biało.
Poręcz wannowo prysznicowa, ścienna prawa dł. 600x600x600mm, wykonana z rurki fi 25, ze stali emaliowanej na biało.
Drążek prysznicowy 900x900mm wykonany ze stali emaliowanej na biało
Drążek prysznicowy 900x900mm wykonany ze stali emaliowanej na biało
Poręcz kątowa 350x350mm wykonany ze stali emaliowanej na biało
Poręcz prysznicowa, poziomo pionowa lewa dł. 800x800x1100mm, wykonana z rurki fi 25, ze stali emaliowanej na biało.
Poręcz prysznicowa, poziomo pionowa prawa dł. 800x800x1100mm, wykonana z rurki fi 25, ze stali emaliowanej na biało.